Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief januari 2021


Lidgeld 2021

 

Maak je nu lid van #tcpolderblomme . Het verlaagd tarief is verlengd tot 10 februari.

Het lidgeld 2021 is:

  • Volwassen: 150€ (10€ korting indien aansluiting voor 10/02/21)

  • Jeugd t/m 8 jaar (=geboren vanaf 2013): 30€

  • Jeugd t/m 16 jaar (= geboren 2005 - 2012): 60€

  • Jeugd t/m 21 jaar (= geboren 2000 - 2004): 100€

  • Gezinsabonnement: 360€

De lidgelden zijn incl. de bijdrage aan Tennis Vlaanderen voor de Ethias-sportverzekering

Jeugd met een verminderd tarief van €30 of €60 kan geen terrein reserveren na 19h00

Via deze link vind je alle info over waarom, hoe, wanneer lid worden van TC De Polderblomme

Je kan het lidgeld overschrijven naar BE83 0018 1861 5715 van TC De Polderblomme

 
 


Interclub 2021

 

Interclub 2021 zal hoogstwaarschijnlijk nog rekening moeten houden met COVID-maatregelen.
Zullen de kleedkamers open zijn? Zal de bar open zijn? Zal er publiek toegelaten zijn? Kunnen we met 4 in één auto op verplaatsing gaan?
Niemand die vandaag al de antwoorden kent.

De ploegen die willen deelnemen aan Interclub 2021 moeten bereid zijn deze voorschriften desgevallend na te leven.

Het Gewest West-Vlaanderen heeft zijn richtlijnen gepubliceerd. Meer info via de link hieronder.

Inschrijvingen tegen ten laatste 14/02/21 via e-mail aan info@tcpolderblomme.be.

Maak daarom nu al werk van het inschrijven van jouw InterClub ploeg. Einddatum om dit aan ons door te geven is 10 februari.
Weet ook dat Tennis Vlaanderen je inschrijving pas zal goedkeuren als er minstens 4 ploegleden reeds lid zijn.
Schrijf dus je ploeg in en breng de lidgelden in orde, dan komt alles goed. Waarvoor dank 😉.

Op dit moment gaan we nog steeds uit van een normale start van de Interclub.
Voor laatste stand van zaken, graag de verschillende communicatiekanalen in de gaten houden. We zullen deze updaten naargelang zaken zouden wijzigen.
Alvast bedankt en hopelijk kunnen we genieten van veel tennisplezier.

 
 
 
 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.