Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief april 2021


Tennis tijdens de COVID-pandemie

Beste leden,

Goed nieuws: Vanaf vrijdag 2 april kan getennist worden op de terreinen van onze club TC De Polderblomme.

Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat er nog steeds strenge Covid-maatregelen van toepassing zijn, ook voor het sporten.

Outdoor sporten is enkel toegestaan voor groepen tot 4 personen (10 voor de jeugd tot 18 jaar) en je moet steeds 1,5m afstand van elkaar houden.

Dit houdt dit in dat een speler al eens een bal moet laten gaan, als hij te dicht bij een andere speler zou komen. In dit geval moet het punt herspeeld worden. Er is geen publiek toegelaten.

Algemene gezondheidsregels

Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart.
Was je handen grondig en regelmatig met water en zeep.
Hoest of nies in je elleboog en gebruikpapieren zakdoekjes.
Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
De afstandsregels blijven van toepassing.
Volg buiten de terreinen de mondmaskerplicht.
Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
Beperk het aantal verschillende speelpartners.
Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen. Kom pas tegen het aanvangsuur van je beurt, en verlaat na het spelen de club.
Ontsmet frequent je handen. Breng je eigen ontsmettingsgel mee voor het geval de flessen op de club leeg zijn.

De toiletten zullen open zijn, de kleedkamers en het clubhuis (nog) niet.

De aanpassingen aan het reserveringssysteem vervallen. Per terrein en per uur volstaat het te reserveren met de naam van één van de spelers, zoals voor de Covid-periode het geval was. Dit moet wel met de naam van de aanwezige speler gebeuren, want het kan belangrijk zijn in geval van een eventuele contact-tracing. Wij rekenen op jullie fairplay en op een correcte toepassing van deze regel.

Activiteiten

Zolang de huidige Covid-maatregelen van toepassing zijn is het niet mogelijk om clubactiviteiten te laten doorgaan. Op de website vind je een voorlopige kalender, maar dit moet nog bevestigd worden.

Lessen zijn wel onder voorwaarden toegelaten. Onze Tennisschool past deze voorwaarden strikt toe.

Tennis Vlaandeen hoopt nog steeds om op 1 mei met Interclub te starten. Ook dit moet nog bevestigd worden.

Heel veel tennisplezier toegewenst!

Het bestuur
==========================================================

TC De Polderblomme


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.