Grensoverschrijdend gedrag

TCP zegt NEE tegen grensoverschrijdend gedrag

TCP hecht bijzondere aandacht aan de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. Als vereniging wil je een veilige en prettige omgeving voor iedereen.

Op TC De Polderblomme wordt grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd. Seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit, vandalisme, racisme worden allemaal als niet- getolereerd grensoverschrijdend gedrag beschouwd, en kunnen de onmiddellijke stopzetting van het lidmaatschap tot gevolg hebben.

TCP promoot bij de leden het bestaan van de verschillende meldpunten:

  • je huisarts of de lokale politie (Bel voor dringende politiehulp 101. Geen spoed, wel lokale politie? Bel 059 33 33 16)
  • de Vlaamse hulplijn tel. 1712
  • Tennis Vlaanderen Topsport : Regine Hiergens , teL. 03/828.98.87 (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be)
  • Tennis Vlaanderen Breedtesport ; Dirk Deldaele, tel. 0473/32.31.84 (dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be)

TCP wil  nog een stap verder gaan en zal binnen de vereniging een vertrouwenspersoon aanstellen.

De vertrouwenspersoon is belast met het opvangen van personen die vinden dat ze het slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, zoals pesterijen of gewelddadig gedrag. Hij/zij helpt hen naar oplossingen te zoeken.

De vertrouwenspersoon neemt geen enkel initiatief zonder medeweten en akkoord van de verzoeker en garandeert absolute vertrouwelijkheid. Enkel mits akkoord van de verzoeker kan de vertrouwenspersoon een verzoening tussen de verschillende partijen organiseren of een derde laten tussenkomen.

De verzoeker kan ervoor kiezen om een verzoening op te starten met de persoon waarmee het moeilijk loopt. Er wordt dan gewerkt aan een traject, met als doel de partijen rond de tafel te brengen om te werken aan afspraken die de samenwerking opnieuw bevorderen.

Indien de ernst van de situatie het nodig acht zal de vertrouwenspersoon aan de verzoeker voorstellen om in contact te treden met de verschillende meldpunten (huisarts, politie, de Vlaamse hulplijn, Tennis Vlaanderen)

page5image25720320Wie zich geroepen voelt om binnen onze club  als vertrouwenspersoon op te treden kan contact opnemen met het bestuur (mail info@tcpolderblomme.be)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.