Visie, missie en waarden

Missie en Visie van TC De Polderblomme

 

Het hoofddoel van TCP is  om in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van De Haan een moderne en aantrekkelijke accommodatie aanbieden, het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de wensen van alle leden en het zo laag mogelijk houden van het lidgeld zodat de vereniging voor iedereen toegankelijk is en blijft.

Daarom wil TCP  binnen de gemeente De Haan  een financieel gezonde tennisvereniging zijn en blijven. TCP wil  op die manier continuïteit bieden aan  recreatieve zowel als competitieve tennisbeoefenaars.


De vereniging staat midden in de maatschappij en sluit geen leden uit op basis van ras, geloof, afkomst, leeftijd of tennisvermogen.
Binnen de vereniging of als vertegenwoordiger van de vereniging behandelen we iedereen met respect.
De vereniging streeft naar een ledenbehoud op basis van maximale ledenparticipatie in activiteiten en commissies. Sfeer, cultuur en sportiviteit moeten daarvoor centraal staan binnen de clubwerking.


Hiertoe biedt TCP dagelijks en seizoensgebonden, zo optimaal mogelijk faciliteiten aan. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging.
De juiste verdeling van taken binnen een vereniging zijn essentieel voor de continuïteit. TCP voert daartoe een actief beleid om voldoende vrijwilligers te motiveren.

TCP ondersteunt en organiseert talrijke jeugdactiviteiten. Een sterk jeugdbeleid is de garantie voor de toekomst.
TCP organiseert jaarlijks zijn gekende CAVA-dubbeltornooi, dat ondertussen uitgegroeid is tot één van de meest bezochte tornooi-en van de regio.


Er vindt een afstemming plaats tussen wensen en behoeften van leden en het aanbod aan activiteiten, al dan niet tennis gerelateerd.
De accommodatie is maximaal toegankelijk voor alle leden. De openingstijden van het clubhuis sluiten hier zoveel mogelijk bij aan teneinde een ontmoetingsplaats te zijn voor tennissers, familie en toeschouwers.
Communicatie met-, door- en voor de leden kenmerkt zich door digitalisering en het gebruik van social media.


Het financiële beleid richt zich op het beperken van financiële risico’s, het maximaal financieren met eigen middelen en een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven.


Voor de leden, de medewerkers en het bestuur van TC De Polderblomme is het belangrijk te weten welke koers onze tennisclub de komende jaren kiest en hoe we zullen proberen onze doelstellingen waar te maken. Daarom is er een beleidsplan 2017-2020 opgesteld. 
Als vereniging willen we immers verder kijken dan vandaag. Er is behoefte aan een visie op lange(re) termijn. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.