Coronavirus

Maatregelen naar aanleiding van het CORONA-virus - Twaalfde Bericht = update 17/05/2020

Play Safe & Go

Goed nieuws, de eerste periode met beperkt (enkel) tennissen is stilaan achter de rug. Vanaf maandag 18 mei kan ook opnieuw onder bepaalde voorwaarden dubbel gespeeld worden.

Dat moet uiteraard nog altijd gebeuren met respect voor de fysieke/sociale afstand van 1,5 meter tussen de spelers.

Zoals Tennis Vlaanderen aangeeft, houdt dit in dat een speler straks al eens een bal moet laten gaan, als hij/zij te dicht bij een andere speler zou komen. In dit geval moet het punt herspeeld worden (let).

Om met 4 te trainen op het dubbelspel moet je één volwassene aanduiden, die verantwoordelijk is voor het naleven van de afstands- en veiligheidsregels. Deze speler moet je als eerste vermelden in het reservatiesysteem. Het bestuur en andere controlediensten beschouwen deze persoon als toezichthouder van de betrokken dubbelpartij.

We raden tegelijk ook aan om het aantal verschillende tennispartners te beperken.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat het navolgen van deze regels van het grootste belang is. Niet alleen riskeren spelers bij het niet naleven ervan een boete van 250 euro, ook onze club hangt in dat geval een boete van 750 euro boven het hoofd.

Laat er geen twijfel over bestaan: onze club en clubs in de buurt hebben wel degelijk al controle gekregen. We vragen daarom aan de  toezichthouders van hun dubbelpartij  hun opdracht uit te voeren met de nodige zin voor verantwoordelijkheid.

Het overgrote deel van de leden heeft de voorbije twee weken bewezen dat tennissen onder de rigide Play Safe & Go-maatregelen lukt. We hebben als bestuur maar een verzuchting: houden zo!

Gelijktijdig met de aanpassing van de maatregelen versoepelen we ook ons reserveringssysteem.

  • voor een enkeltje moet je nog steeds 2 namen invullen, maar je hebt nu 2 reservatiebeurten ipv 1.
  • voor een dubbel moet je 4 namen per uur invullen. De eerste naam is de toezichthouder van de dubbelpartij

En nog even ter herinnering:

  • de kleedkamers, de toiletten en het clubhuis zijn tot nader bericht gesloten;
  • de velden kunnen niet gesproeid worden
  • na elke speelbeurt de terreinen vegen en de handgreep van de sleepnetten ontsmetten
  • kom niet te vroeg, en verlaat onmiddellijk de club na elke speelbeurt
  • gebruik frequent de ontsmettingsgels die je vindt aan de ingang van de club en op elk terrein

Heb je hier nog vragen bij? Klamp dan gerust een bestuurslid aan of contacteer ons op secretaris@tcpolderblomme.be

Het bestuur.

Maatregelen naar aanleiding van het CORONA-virus - Elfde Bericht = update30/04/20

Play Safe & Go

Waar we zo lang op gewacht hebben, komt er op 4 mei aan. Vanaf dan kunnen we, weliswaar onder strikte voorwaarden, voor het eerst dit seizoen onze terreinen op.

De voorwaarden waaronder dat kan, heeft Tennis Vlaanderen in jullie mailbox achtergelaten onder de titel "Play Safe & Go" en kunnen jullie terugvinden via https://bit.ly/2ydXKAf.

We zijn ervan overtuigd dat jullie alle richtlijnen ter harte zullen nemen, net als de voor onze club specifieke maatregelen, die wij als bestuur uitwerkten. We hebben er immers alle belang bij, anders dreigen de uitzonderingsmaatregelen, die voor onze mooie sport werden bepleit, teruggedraaid te worden.

 Wij treffen momenteel alle voorbereidingen om onze club tegen 4 mei in overeenstemming te brengen met de richtlijnen, die voorlopig gelden tot 18 mei. 

We willen als bestuur iedereen in deze opstartfase de kans bieden zijn/haar tennishonger te stillen. Daarom kun je momenteel enkel online reserveren via Tennis Vlaanderen door de namen van beide spelers, die op het terrein zullen staan, in te vullen. 

Spelers, die al gereserveerd hebben, vragen wij dan ook om tegen vrijdagavond 1 mei een tweede speler toe te voegen op hun reservatie – voor zover dit nog niet het geval was. Zaterdag zullen alle reservaties geschrapt worden waar slechts 1 naam is ingevuld en worden de terreinen opnieuw opengesteld.

We willen ook beklemtonen dat enkel wie zijn lidgeld al betaald heeft via Tennis Vlaanderen toegang krijgt tot het reservatiesysteem.

Tot slot geven we nog mee dat op TC Polderblomme zal kunnen gereserveerd tot 21u. Er zal niet met verlichting kunnen gespeeld en evenmin als het clubhuis en de kleedkamers, zullen de toiletten  niet open zijn. 

Tennis wordt gespeeld binnen de lijntjes, beste leden. Er is niet zoiets als een beetje ‘in’ of een beetje ‘out’. Dat geldt straks ook voor de Play Safe & Go-maatregelen, die Tennis Vlaanderen opstelde. We rekenen daarom op jullie fair play, ook tegenover deze bijzondere en hopelijk zeer tijdelijke spelregels.

Het bestuur wil nogmaals zijn  dank uitspreken voor het begrip onder onze leden voor deze ongewone en moeilijke situatie.

 

Tot binnenkort op de Polderblomme.

Het bestuur.

Heb je hier nog vragen bij? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar secretaris@tcpolderblomme.be.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.